Bạn sẽ thành công thôi, bởi vì hầu hết mọi người đều rất lười

vi -nhan-senziny
“Những gì bạn có khi đạt được mục tiêu đặt ra không quan trọng bằng người mà bạn trở thành”.– Henry David Thoreau.

“Những gì bạn có khi đạt được mục tiêu đặt ra không quan trọng bằng người mà bạn trở thành”. – Henry David Thoreau.

9-vi-nhan-senziny
“Nếu kế hoạch đề ra không hiệu quả, hãy thay bằng một kế hoạch khác, đừng bao giờ thay đổi mục tiêu”.  – Author Unknown.

“Nếu kế hoạch đề ra không hiệu quả, hãy thay bằng một kế hoạch khác, đừng bao giờ thay đổi mục tiêu”. – Author Unknown.

18-vi-nhan-senziny
“Bạn sẽ thành công thôi, bởi vì hầu hết mọi người đều rất lười”.  – Shahir Zag.

“Bạn sẽ thành công thôi, bởi vì hầu hết mọi người đều rất lười”.

Bình luận

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *