Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng…

danh-ngon-tinh-yeu-4-senziny

Khi ta SAY mới biết ta yêu ai!

Khi ta BỆNH mới biết là ai yêu mình!

Khi ta ĐỨNG LÊN bạn bè sẽ biết ta là ai!

Khi ta NGÃ XUỐNG ta sẽ biết ai là bạn bè!

danh-ngon-tinh-yeu-6-senziny

Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng…

Tất cả diễn ra một cách tự nhiên,

Bình luận

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *